ANASAYFA / Hakkımızda
Hakkımızda
Hakkımızda


 

KADIKÖY BELEDİYESİ KARİKATÜR EVİ

I. Karikatür Evi’nin Anlatısı

1906 yılında inşa edilmiş, bugüne değin konut olarak kullanılan, Kadıköy Belediyesi tarafından restore edilerek 30 Eylül 2016’da açılışı gerçekleştirilen Karikatür Evi; bir kültür ve sanat kenti olan Kadıköy’de karikatür sanatının gelişmesini, karikatürü her yaştan Kadıköylü ile buluşturmayı, aynı zamanda karikatür sanatını geleceğe aktaracak eğitim odağını yaratmayı hedefliyor.

Karikatür Evi; eleştirel akıl ve mizah kültürünün gelişmesi, tarih boyunca karikatürün ifade ettiği değerlerin yaşatılması ve geniş kesimlere ulaştırılması için panel, konferans ve sergilerle yurttaşlara ulaşıyor.

Arşiv/kütüphane bölümü henüz yapım aşamasındadır. Başta Türkiye karikatürü olmak üzere, karikatür belleğini de barındıracak bir arşiv ve kütüphaneye sahip olacak. Türkiye karikatürünün tarihsel gelişiminin arşivi, bu gelişim içinde üretilen ürünlerin envanterini gelecek kuşaklara aktarmak üzere, Evi’n belleğinde olacak. Gazete, dergi, kitap ve dijital mecralar başta olmak üzere birçok alanda çizgilerle özel bir dil oluşturan karikatür sanatını sevenlerin buluşma noktası olacak.

Karikatür odaklı araştırma, kaynak veri anlamında bir başvuru adresi olacaktır. Lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin, bağımsız araştırmacıların ve konuya meraklı yurttaşların faydalanacağı arşiviyle karikatürle buluşmak isteyen herkese kapıları açık.

II. Karikatür Evi Çalışma Başlıkları

Etkinlik Yönetimi

Atölyeler (karikatür, çizgi roman, illüstrasyon vd. çizgi alanlarında),
Anma ve söyleşiler (çizer ve çizgiye dair yazarlarla tematik olarak),
Buluşmalar (imza, amatör günleri),
Sergiler.

Kütüphane ve Arşiv

Türkiye ve dünya karikatürünün belleğini bir araya getirecek nitelikli bir arşiv çalışması Karikatür Evi’nin önemli başlıklarından biridir.

Karikatür ve çizgi alanında;

Çıkmış bütün dergilerin,
Yayımlanmış ciltlerin,
Gazetelerde yer alan çizim serilerinin,
Teknik, sanatsal ve anı kitaplarının,
Osmanlıca ve farklı Anadolu dillerinde yayımlanmış karikatürlerin,

Dijital ve basılı hallerinin uygun arşiv sistemi içerisinde toplanması ve erişilebilirliğinin sağlanması için çalışıyoruz.

Envanter Toplama

Usta çizerlerin orijinal çizimlerinin toplanması,
Sergi ve yarışma envanterinin depolanması,
Tıpkıbasım vb. tekniklerle envanterin koruma altına alınması,

Eğitim ve Aktarım

Karikatür Evi her yaştan yurttaşa açık bir hizmet binası olmasının yanı sıra karikatür sanatının gelecek kuşaklara aktırılması hedefine uygun olarak, çocuklar ve gençlere yönelik özel bir karikatür, çizgi okulu işlevini kısa zamanda kazandı.

Dijital teknolojinin gelişimini de göz önünde bulundurarak, disiplinler arası bir bakış açısıyla eğitim ve aktarım işlevinin görülmesi için;

Çocuklarla karikatüre giriş atölyeleri,
Gençlerle karikatür, çizgi roman, illüstrasyon atölyeleri düzenleniyor.

Kalıcı ve Geçici Sergiler

Karikatür Evi aynı zamanda sergiler de açıyor. Yıllık planlama uyarınca gerçekleşecek bireysel ve karma sergilerle karikatür izlemek isteyen yurttaşlar Karikatür Evi’nde çeşitli sergiler bulabiliyorlar.

Farklı tema ve başlıklarda, dijital ya da matbu, geçici karikatür sergilerinin açılması,
Organizasyonu yapılan yarışmaların çıktılarının sergilenmesi,
Dünyadan nitelikli karikatür sergilerinin dijital ya da matbu biçimde sergilenmesi.

Karikatür Aktüalitesi

Karikatürün tarihsel birikimi ile bugünün birleştirilmesi için Karikatür Evi içerisinde özel bir bakış açısı mevcut. Bu anlamda karikatürün tarihsel evrelerinin doğru anlatılması, el çiziminden dijital cihazlarla çizime değin, yolculuğun tüm evrelerine Karikatür Evi’nde yer var.

Eleştirel mizahın, soyutlama ve incelikli düşünme kapasitesinin, espri yeteneğinin, yergiye karşı hoşgörünün buluşma noktası olan karikatürün dünyasındaki yerel ve evrensel gelişmeler Karikatür Evi tarafından takip ediliyor.

Güncel karikatür dergilerinin ve ciltlerinin bulundurulması,
Ülkemizde ve dünyada karikatür alanındaki gelişmelerin takibi,
Karikatür sanatçıları ve kurumlarıyla bağlantı kurulması.